АНТИТОТАЛІТАРНЕ СПРЯМУВАННЯ ПОВІСТІ ОЛЕНИ ЗВИЧАЙНОЇ «СЕЛЯНСЬКА САНАТОРІЯ»
PDF

Ключові слова

антитоталітарний дискурс, література діаспори, сталінські репресії, Голодомор, повість, іронія, сарказм, реалізм, автобіографізм anti-totalitarian discourse, diaspora literature, Stalinist repressions, Holodomor, novel, irony, sarcasm, realism, autobiography

Як цитувати

ЛЕНСЬКА, С. В. (2022). АНТИТОТАЛІТАРНЕ СПРЯМУВАННЯ ПОВІСТІ ОЛЕНИ ЗВИЧАЙНОЇ «СЕЛЯНСЬКА САНАТОРІЯ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (3), 48-54. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.3.7

Анотація

У статті проаналізовано антитоталітарний дискурс повісті Олени Звичайної «Селянська санаторія». На основі вивчення життєпису письменниці встановлено, що образ головної героїні Улянки має автобіографічну основу. Чоловік авторки, колишній військовик армії УНР, був неодноразово засуджений у 1930-ті роки і лише дивом урятувався від загибелі в тюремних таборах. Розглянуто комплекс соціально-політичних проблем твору. Показано, що в повісті відображені теми Голодомору, розкуркулення і репресій 1930-х років. Головна героїня Улянка потрапила на лікування від туберкульозу в будинок відпочинку в Ялті. Там вона познайомилася зі старою революціонеркою, партійним діячем Оленою Петрівною Безрідною. Проаналізовано, що ця жінка пережила глибоку ідейну кризу. Її батько захоплювався Петлюрою й УНР, а вона була віддана ідеям Леніна-Сталіна. Спочатку вона зарекомендувала себе фанатичною комуністкою. Але під час розкуркулення Олена Безрідна зрозуміла, що вся тоталітарна система побудована на брехні і знущанні над селянами. Вона зрозуміла, що не може вийти із системи, але не хоче більше служити їй. Тому Безрідна свідомо йде на самогубство. При цьому заповідає Улянці написати про це книгу. Розглянуто приватну сюжетну лінію Улянки: лікар, який урятував дівчину, став її чоловіком, але його засудили за контрреволюцію до десяти років таборів. На Колимі він загинув. Доведено, що тоталітарна система заснована на страху й брехні: санаторій, розміщений у Лівадійському палаці, називається «селянський», а насправді там відпочиває партійна номенклатура з Москви. Розглянуто образ представника каральних органів, який бездушно відправляє на смерть сотні невинних людей, звинувачуючи їх у контрреволюції. У повісті згадані реальні події і діячі, як-от процес СВУ, Микола Хвильовий. Проаналізовано основні стильові особливості повісті: реалістичну основу, правдивість характерів і деталей, змалювання жахіть Голодомору в Харкові, перебування засуджених у таборах на Колимі. У публіцистичних монологах Олени Безрідної наявні прийоми іронії, сарказму.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.3.7
PDF

Посилання

Журба С. С. Трагедія українського селянства під час голодомору у прозі діаспори (на матеріалі творів Олени Звичайної та Іванни Чорнобривець). Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. 2017. Вип. 10. С. 102–113.

Звичайна О. Селянська санаторія : повість. Вінніпег : Видавнича спілка «Тризуб», 1952. 218 с.

Кузь В. Взаємодія жанру і стилю в ліричній та орнаментальній прозі (за повістю «Селянська санаторія» Олени Звичайної). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 50. С. 49–60. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/15851/1/4_Kuz.pdf ( звернення: 01.12.2021).

Кушнєрьова М. Гоголівський текст у творчій рецепції Олени Звичайної (на матеріалі нарису «Миргородський ярмарок»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2014. № 8. Т. 2. С. 32–34.

Ленська C. В. Антитоталітарний дискурс у малій прозі Олени Звичайної. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. 2015. Вип. 13. С. 37–45.

Ленська С. В. Рецепція гоголівських мотивів у «Миргородському ярмарку» Олени Звичайної. Філологічні науки. 2019. Вип. 30. С. 20–25.

Ленська С. В. Українська мала проза 1920–1960-х рр.: на перетині жанру і стилю : монографія. Полтава : ПолтНТУ, 2014. 656 с.

Мацько В. П. Олена Звичайна. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=16643 (дата звернення: 30.11.2021).