ПОЕТИКА МІФУ ТА СИМВОЛІКА В РОМАНІ ВАСИЛЯ ЗЕМЛЯКА «ЛЕБЕДИНА ЗГРАЯ»
PDF

Ключові слова

символіка, міф, Вавилонська вежа, стовпотворіння, розсіяння symbolism, myth, the Tower of Babel, dispersion, the devil and all to do

Як цитувати

ТКАЧЕНКО, О. П. (2023). ПОЕТИКА МІФУ ТА СИМВОЛІКА В РОМАНІ ВАСИЛЯ ЗЕМЛЯКА «ЛЕБЕДИНА ЗГРАЯ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 47-53. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.6

Анотація

Роману Василя Земляка «Лебедина зграя» притаманна наскрізна символіка, автор часто вдається до асоціацій зі стародавньою історією та використовує поетику міфу. Зокрема, через увесь твір проходить біблійний образ Вавилонської башти. Будівництво Вавилонської вежі символізує собою людську пиху й зарозумілість, що в романі пов’язується з комунізацією української землі й дозволяє спрогнозувати ганебне завершення цього зухвалого проекту. Василь Земляк самобутньо інтерпретує супровідні до будівництва Вавилонської вежі біблійні концепти «велелюддя», «стовпотворіння», «змішання» та «розсіяння народів». Оскільки однією із засадничих рис химерного роману є гумор, біблійна символіка осмислюється не лише на серйозному рівні, а й зі сміхом. Це стосується таких образів, як Вавилонська вежа, вавилонська блудниця, вавилонські боги, вавилонський чорт, кара єгипетська тощо. Також Василь Земляк іронічно обіграв у романі стародавній міф про сотворіння людини з глини, натякаючи на комуністичний заміс нової, т. зв. «червоної» людини. В оповідній стратегії роману великого значення набуває образ «двох Вавилонів». Найчастіше йдеться про верхній та нижній Вавилони, причому ця топографічна відмінність сповнена глибокого сенсу. Образ двоїстого топосу дозволив авторові символічно окреслити ворожнечу й розбрат, що зароїлися у Вавилоні з часу появи там комуністів. У «Лебединій зграї» більшовизм-комунізм символічно прив’язаний до «низу», «вгорі» ж перебуває заможне селянство, яке опирається свавіллю нової влади. Вагому семантичну роль у романі відіграє переселення персонажів. Переміщення вниз пов’язане з втратою позитивних якостей, натомість перебування вверху чи рух угору означають моральне удосконалення героїв. Примітно, що переселення вниз персонажів «Лебединої зграї» супроводжується їхньою комунізацією, і навпаки.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.6
PDF

Посилання

Земляк В. Лебедина зграя. Зелені млини. Романи. К., 1977. 624 с.

Самохвалов В. П. Психоаналітичний словник і робота з символами сновидінь та фантазій. Сімферополь, 1999. 184 с.

Ткаченко О. «Вавилонські каїни» Василя Земляка як реалізація інтерпретаційної моделі «розбрату за землю». Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика, 2012. № 23. С. 21–25.

Biedermann H. Dictionary of Symbolism: Cultural Icons and the Meanings Behind Them. Plum, 1994. 480 pp.