ВІЙСЬКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ПРЕДМЕТ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
PDF

Ключові слова

технічні терміни, військова лексика, військова термінологія, переклад, перекладацькі трансформації Fachbegriffe, Militärischer Wortschatz, militärische Terminologie, Übersetzung, Übersetzungstransformationen

Як цитувати

ПОКУЛЕВСЬКА, А. І., & ВОРОБЙОВА, Л. В. (2023). ВІЙСЬКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ПРЕДМЕТ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ). АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 81-86. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.11

Анотація

Словниковий склад кожної мови постійно розвивається. Мовні та позамовні фактори впливають на еволюційні процеси в будь-якій мові. Особливо інтенсивно динамічні процеси в лексиці відбуваються в часи радикальних суспільно-політичних змін, зумовлених науково-технічним прогресом, піднесенням розвитку культури й мистецтва, інтенсифікацією зовнішніх контактів тощо. Військова сфера є одним із провідних постачальників інноваційної лексики для сучасних мов, у нашому випадку української та німецької. Події російської загарбницької війни проти України стали потужним екстралінгвістичним фактором, який сприяв появі нових термінів та значень слів, які відображають реальність суспільств у всьому світі. Метою дослідження цієї розвідки є аналіз семантичних змін у лексичному складі німецької мови під впливом російсько-української війни, а також розглядається проблема перекладу військової термінології та складнощі, які виникають в процесі перекладу. Матеріал дослідження склали переважно лексичні одиниці сучасної німецької мови, які були зафіксовані в „Kleines Lexikon: Krieg und Sprache“. Військова лексика – це складна система, яка охоплює поняття, пов’язані як із життям військовослужбовців, так і з виконанням ними обов’язків у військовій службі. Крім того, військова лексика все частіше з’являється сьогодні в повсякденному словнику людей, тому систематизація, класифікація та вивчення процесу формування та поширення є доцільним і необхідним. Проблема полягає в тому, як правильно перекласти нову військову термінологію іншими мовами. Лексика з „Kleines Lexikon: Krieg und Sprache“ та її аналіз свідчать про збільшення військової термінології, пов’язаної з війною в Україні, а також розширення значень слів і передачу значень. Усі ці неологізми в більшості випадків перекладаються на німецьку мову за допомогою двох перекладацьких трансформацій: калькування та різних типів транскодування, а саме транслітерації та адаптивного транскодування.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.11
PDF

Посилання

Лєбєдєва Т. Б. Loaning у німецькому військовому вокабулярі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). 2001. С. 115-119.

Слаба О. В., Малиновська І. А. Семантичні зміни словникового складу німецької мови під впливом російсько-української війни. Закарпатські філологічні студії. Випуск 24. Том 2. 2022. С. 89-93.

Пянковська І. В. Лексичні особливості німецьких медіатекстів на тему „Krieg in der Ukraine“ в контексті медіаекології. Збірник наукових праць «Нова філологія». № 86. 2022. С. 144-149

Федоренко С. В., Бернадіна А. В. Загальна характеристика фахової мови військової сфери (на матеріалі англійської мови). Збірник наукових праць «Нова філологія». № 83. 2021. С. 257-262.

Kleines Lexikon: Krieg und Sprache [Electronic resource]. – Mode of Access: https://gfds.de/kleines-lexikon-kriegund-sprache/#A