НАРОДНА ПІСНЯ: РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ОРИГІНАЛУ ТА АНГЛІЙСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
PDF

Ключові слова

українська народна пісня, звучання оригіналу і перекладу, строфічний, віршований, римований, звуковий ритм Ukrainian folk song, sounding of the original and translation, strophic, verse, rhyme, sound rhythm

Як цитувати

РЕНСЬКА, І. І. (2023). НАРОДНА ПІСНЯ: РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ОРИГІНАЛУ ТА АНГЛІЙСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 105-113. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.14

Анотація

Українська народна пісня – душа нашого народу. У ній розкривається характер, традиції, ментальність. Україна зараз на вустах у всього світу й українська пісня стає популярною та модною тенденцією. Отже мета українців популяризувати українську культуру, особливо пісню, яку співатимуть в усьому світі. Саме зараз так важливо перекладати українські народні пісні англійською мовою, щоб англомовні країни, які нас підтримують, відчули наш дух незламності, але в той же час красу, гумор та витонченість української душі. Широкомасштабне вторгнення РФ в Україну згуртувало демократичний світ. Серед країн, які з перших днів великої війни простягнули руку допомоги та підтримують нашу боротьбу, були англомовні країни – Великобританія, США, Канада та ін. Збільшився інтерес до України, її мови, історії, культури. Авторка цього дослідження разом з українськими та іноземними студентами Національного університету біоресурсів і природокористування України на заняттях з англійської мови, факультативах, позааудиторних заходах проводила конкурси з перекладу українських народних пісень англійською мовою. Саме про важливість українського фольклору автор статті мала за честь слухати на лекціях видатного дослідника та Вчителя Станіслава Росовецького. У багатогранному науковому доробку вченого є звернення до точних методів у дослідженні фольклору. Матеріал нашого дослідження – українська народна пісня «Несе Галя воду» та її англійський переклад «Halya carries water». Ця пісня є таким чудовим прикладом, де перетинаються інтриги особистого життя героїв, а також гордість та мудрість персонажів. Дослідження проведено за допомогою експериментально-фонетичних прийомів на комп'ютері, на якому були сегментовані мовленнєві континууми, створена база динамічних комп'ютерних осцилограм і спектрограм, синхронізовані аудіовізуальні та параметричні показники мовлення. У нашому експерименті встановлено, що ритмічна організація української народної пісні та її англійського перекладу будується на базових ритмах: строфічному, віршованому, римування, римованому і звуковому.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.2.14
PDF

Посилання

Дядищева-Росовецька Ю.Б., Росовецький С.С. Мовознавча спадщина Станіслава Казимировича Росовецького. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 2022. Вип. 44. С. 6-27.

Росовецький С.К. Приклад аналізу народної ліричної пісні. Студії з україністики. 2007. Вип. VII. Скарби Культури – безсмертя нації. С. 198-208.

Росовецький С.К. Український фольклор у теоретичному висвітленні. К., 2008. 235 с.

Теряєв Д. Ритмічна будова української народної пісні. Література. Фольклор. Проблеми поетики. К., 2000. Вип. 7. С. 227 – 236.