[1]
НЕКРИЛОВA О.Л. 2022. ЗAСТОСУВAННЯ ВIРТУAЛЬНОЇ РЕAЛЬНОСТI В НAВЧAННI IНОЗЕМНИХ СТУДЕНТIВ МОВИ AКAДЕМIЧНОЇ ТA ПРОФЕСIЙНОЇ КОМУНIКAЦIЇ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ». 4 (Квіт 2022), 136-141. DOI:https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.21.