(1)
ЛАВРИНЕНКО, О. Л.; БОВДА, О. Я.; ДУБЧУК, М. Я. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ МОВИ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПАРАДИГМІ. humanities 2022, 118-126.