ЛАВРИНЕНКО, О. Л., БОВДА, О. Я., & ДУБЧУК, М. Я. (2022). ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ МОВИ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПАРАДИГМІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 118-126. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.19