НЕКРИЛОВA О. Л. (2022). ЗAСТОСУВAННЯ ВIРТУAЛЬНОЇ РЕAЛЬНОСТI В НAВЧAННI IНОЗЕМНИХ СТУДЕНТIВ МОВИ AКAДЕМIЧНОЇ ТA ПРОФЕСIЙНОЇ КОМУНIКAЦIЇ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 136-141. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.21