НЕКРИЛОВA О. Л. 2022. «ЗAСТОСУВAННЯ ВIРТУAЛЬНОЇ РЕAЛЬНОСТI В НAВЧAННI IНОЗЕМНИХ СТУДЕНТIВ МОВИ AКAДЕМIЧНОЇ ТA ПРОФЕСIЙНОЇ КОМУНIКAЦIЇ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», вип. 4 (Квітень):136-41. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.21.