ЛЕВЧЕНКО, Т. М. (2022) «СЛЕНГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ В МОВІ СУЧАСНИХ МАСМЕДІА», АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), с. 16-21. doi: 10.52726/as.humanities/2021.4.3.