ЛАВРИНЕНКО, О. Л., БОВДА, О. Я. і ДУБЧУК, М. Я. (2022) «ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ МОВИ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПАРАДИГМІ», АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), с. 118-126. doi: 10.52726/as.humanities/2021.4.19.