НЕКРИЛОВA О. Л. (2022) «ЗAСТОСУВAННЯ ВIРТУAЛЬНОЇ РЕAЛЬНОСТI В НAВЧAННI IНОЗЕМНИХ СТУДЕНТIВ МОВИ AКAДЕМIЧНОЇ ТA ПРОФЕСIЙНОЇ КОМУНIКAЦIЇ», АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), с. 136-141. doi: 10.52726/as.humanities/2021.4.21.