[1]
М. М. ПАНОЧКО, «РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ В 70-Х РОКАХ ХХ СТ.», humanities, вип. 4, с. 22-27, Квіт 2022.