[1]
О. Л. ЛАВРИНЕНКО, О. Я. БОВДА, і М. Я. ДУБЧУК, «ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ МОВИ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПАРАДИГМІ», humanities, вип. 4, с. 118-126, Квіт 2022.