ПАНОЧКО, М. М. «РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ В 70-Х РОКАХ ХХ СТ.». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», вип. 4, Квітень 2022, с. 22-27, doi:10.52726/as.humanities/2021.4.4.