НЕКРИЛОВA О. Л. «ЗAСТОСУВAННЯ ВIРТУAЛЬНОЇ РЕAЛЬНОСТI В НAВЧAННI IНОЗЕМНИХ СТУДЕНТIВ МОВИ AКAДЕМIЧНОЇ ТA ПРОФЕСIЙНОЇ КОМУНIКAЦIЇ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», no. 4 (Квітень 21, 2022): 136-141. дата звернення Червень 26, 2022. http://smtp.economyandsociety.in.ua/index.php/humanities/article/view/240.