Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Білоус Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філології, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.
E-mail: bilous.humanities@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7487-6230

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Гудзенко Олена Георгіївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та філософії, Волинський національний університет імені Лесі Українки.
E-mail: hudzenko.humanities@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2028-7697

Добродум Ольга Вікторівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри культурології та філософської антропології, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.
E-mail: dobrodum.humanities@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7651-4946
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/14604075

Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, Національний університет «Острозька академія».
E-mail: kraliuk.humanities@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-003-1741-1079
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/32891261

Коляда Еліна Калениківна, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови, Волинський національний університет імені Лесі Українки.
E-mail: koliada.humanities@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5437-1320

Морозова Ірина Борисівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
E-mail: iryna.b.morozova@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1905-7563

Яновець Анжеліка Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної та української філології, Луцький національний технічний університет.
E-mail: yanovets.humanities@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1626-5244
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210387319
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/29071599

Міріца Стефанія-Крістіна, доктор філософії, Університет «Dunarea de Jos», м. Галац, Румунія.
E-mail: mirica.humanities@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5437-1220
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56968006800
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/7707597

Чижевський Фелікс, професор, доктор габілітований, професор, Університет Марії Кюрі-Склодовської (UMCS), м. Люблін, Польща.
E-mail: chyzhevskyi.humanities@academstudies.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0899-1972