Головна

Науковий журнал «Академічні студії. Серія "Гуманітарні науки"» є науковим  рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Рік заснування: 2021.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1195 від 11.04.2024 року.

ISSN: 2786-5096 (Print), 2786-510X (Online).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3).

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська.

Галузь знань: гуманітарні науки.

Спеціальність: 035 – Філологія.

В науковому журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті, які раніше не видавалися в інших виданнях.

Тематичні розділи журналу:
1. Українська мова та література;
2. Слов’янські мови та літератури;
3. Класичні мови та літератури;
4. Германські мови та літератури;
5. Романські мови та літератури;
6. Фольклористика;
7. Прикладна лінгвістика.