АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

Поточний номер

№ 4 (2021)
Опубліковано April 21, 2022
Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»

Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. № 4. 145 с. 
Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Ухвалено до друку: 22 грудня 2021 р.

Весь випуск
Download the issue as one file

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

М. С. ГЛУХОВСЬКА
3-8
ДЕРИВАТИ КАТЕГОРІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОСТІ ТА ЇХНІ МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ В МОВІ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.1
PDF
Л. І. КАВУН
9-15
ХУДОЖНЯ ОБРАЗНІСТЬ РОМАНУ ОЛЕКСИ СЛІСАРЕНКА «ЧОРНИЙ АНГЕЛ»
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.2
PDF
Т. М. ЛЕВЧЕНКО
16-21
СЛЕНГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ В МОВІ СУЧАСНИХ МАСМЕДІА
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.3
PDF
М. М. ПАНОЧКО
22-27
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ В 70-Х РОКАХ ХХ СТ.
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.4
PDF
К. С. ПАНТІЛЕЄНКО
28-32
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ «ЖИТТЯ» ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ В РОМАНІ «ЩОДЕННИК СТРАЧЕНОЇ» МАРІЇ МАТІОС
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.5
PDF
Л. А. СЕМАК
33-39
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.6
PDF
О. І. СУШКО, Г. М. КОВАЛЬОВА
40-45
ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНІ ОДИНИЦІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СВІТЛІ СТВОРЕННЯ ТЕКСТУ СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.7
PDF
О. С. ШАНІНА, О. О. СІКОРСЬКА
46-51
СУГЕСТИВНІСТЬ У ПЕРФОРМАТИВНИХ СТРАТЕГІЯХ НА ЕТАПІ ОБ’ЄКТИВНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.8
PDF

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

А. І. АРТЕМЕНКО
52-56
ПРАГМАТИЧНА МОДАЛЬНІСТЬ СТИМУЛЮЮЧИХ ПЕРЕПИТУВАНЬ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.9
PDF
О. О. БАЛАБАН
57-63
КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК TERTIUM COMPARATIONIS ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИХ УНІВЕРСАЛІЙ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.10
PDF
Г. М. БІЛОКОНЬ
64-69
ІДЕНТИЧНІСТЬ «НОВОГО АДАМА» У РОМАНІ ЛЕСЛІ МАРМОН СІЛКО «САДИ В ДЮНАХ»
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.11
PDF
П. О. ГАЄВА
70-75
МЕТОДИЧНИЙ ДИСКУРС У СУЧАСНІЙ ДИСКУРСИВНІЙ ПАРАДИГМІ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.12
PDF
Л. В. ГІКОВ
76-81
ФАХОВА ЛЕКСИКА: ШЛЯХИ ЗАКРІПЛЕННЯ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.13
PDF (English)
Л. В. КОЗЯРЕВИЧ-ЗОЗУЛЯ
82-87
ЕМПАТІЯ В ПАРАДИГМІ ЛІНГВОКОНФЛІКТОЛОГІЇ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.14
PDF
А. М. ЛЯШУК
88-96
КОГНІТИВНО-РИТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ ОБРАЗЛИВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ АВСТРАЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.15
PDF
І. І. ОРЕЛ
97-103
ТИПОЛОГІЯ ОБРАЗІВ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ОБСЦЕННИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.16
PDF
А. А. ХІЛЬКОВСЬКА
104-111
ЛІНГВО-КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ КРИТИКИ ТА НЕСХВАЛЕННЯ У ПЕРСОНАЖНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖОАН РОУЛІНГ «КУЄ ЗОЗУЛЯ»)
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.17
PDF
І. І. ШАЙНЕР
112-117
ТЕМАТИЗАЦІЯ ЕМОЦІЙ У СТРУКТУРІ СУЧАСНИХ БРИТАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПРОЗОВИХ ТЕКСТІВ НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.18
PDF
Переглянути всі випуски