№ 3 (2021): Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»
Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»

Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. № 3. 250 с. 
Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Ухвалено до друку: 22 грудня 2021 р.

Весь випуск
Download the issue as one file

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

О. М. ВІКТОРІНА
3-12
НАЗВИ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ТА СТРАВ ІЗ ТІСТА У «СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» П. БІЛЕЦЬКОГО-НОСЕНКА
PDF
О. В. ВОВК
13-18
ПРОБЛЕМНА ПОЛІФОНІЧНІСТЬ ПОВІСТІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА «СОНЯЧНИЙ ПРОМІНЬ»
PDF
А. М. ГАЛЕНКО
19-24
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ХРОНОТОПУ ДОРОГИ В ПРИГОДНИЦЬКИХ РОМАНАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ «ОСТРІВ СКАРБІВ» ТА «ДЖУРИ КОЗАКА ШВАЙКИ»)
PDF
А. К. ДИМОВСЬКА
25-33
ПРО РЕМІНІСЦЕНЦІЇ З КАЗКИ Г. К. АНДЕРСЕНА «ДІВЧИНКА З СІРНИКАМИ» У ПОВІСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «ЦАРІВНА»
PDF
В. В. ЄФРЕМОВ
34-40
РИТОРИЧНІ ТОПОСИ «СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»: ПРОМІНЬ СВІТЛА НАД ТЕМНИМИ МІСЦЯМИ ПАМ’ЯТКИ
PDF
О. Л. КРАВЧЕНКО, Н. М. ФЄДОТОВА
41-47
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ СЕНСОНІМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У РОМАНІ В. РУТКІВСЬКОГО «ДЖУРИ КОЗАКА ШВАЙКИ»
PDF
С. В. ЛЕНСЬКА
48-54
АНТИТОТАЛІТАРНЕ СПРЯМУВАННЯ ПОВІСТІ ОЛЕНИ ЗВИЧАЙНОЇ «СЕЛЯНСЬКА САНАТОРІЯ»
PDF
С. І. ЛУЩІЙ
55-65
ПЕРЕКЛАДИ ПРОЗИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, ЧИТАЦЬКІ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ВІДГУКИ
PDF
О. А. ЛЯШЕНКО
66-72
ВІЗАНТІЙСЬКІ МОТИВИ У ЦИКЛІ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА «СТЕПОВА ЕЛЛАДА» В АСПЕКТІ ТИПОЛОГІЇ ЦІЛІСНОСТІ
PDF
О. І. НІМІЖАН-БОДНАРЮК
73-79
ПОНЯТТЯ АНДРОГІННОСТІ ЖІНОЧИХ ПЕРСОНАЖІВ У РОМАНАХ «ГОРА» ТА «ВІДСВІТИ ПОЛУМ’Я» ВАСИЛЯ КЛИМА
PDF
В. Ю. ПАРАМОНОВА, Т. М. СЄДОЙКІНА
80-85
ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРАБСЬКИХ І АФРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ
PDF
О. О. РУМЯНЦЕВА-ЛАХТІНА
86-91
ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА МОДИФІКАЦІЇ СІМЕЙНОГО РОМАНУ ЯК ОЗНАКИ ГЕНЕЗИСУ Й ЕВОЛЮЦІЇ ЖАНРУ
PDF
Г. М. ТРУБА
92-96
ОСВІТЯНСЬКИЙ ДИСКУРС: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ
PDF

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Ю. К. ГОЛОБОРОДЬКО
97-104
НАУКОВА РЕЦЕПЦІЯ ЕМІГРАНТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ А. АВЕРЧЕНКА ПЕРІОДУ 1922–1925 РОКІВ
PDF

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Я. В. БОЙКО
105-110
КОГНІТИВНИЙ КОНСОНАНС ЯК ФАКТОР КОГНІТИВНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ РЕТРАНСЛЯЦІЙ ЧАСОВО ВІДДАЛЕНОГО ПЕРШОТВОРУ
PDF
Н. О. ВАСИЛЬЄВА
111-117
ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАГМАТИКО-ЛІНГВІСТИЧНИХ РИС ПОЛІКОДОВИХ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ
PDF
О. С. КОЛЬЦОВА
118-124
КОНЦЕПЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ БАЗИ ДАНИХ «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЕМОЦІЇ ЛЮДИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ»
PDF (English)
Ю. В. ЛІТКОВИЧ, Л. В. КОВАЛЬЧУК, І. В. ЛЕСИК
125-131
РЕКЛАМНА ФУНКЦІЯ АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ
PDF
С. Л. ЛОБЗОВА
132-139
COVID-19 ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНТЕРДИКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ АНГЛОМОВНОГО СУСПІЛЬСТВА В ЕКОЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ
PDF
Н. В. РОМАНОВА
140-145
СЛОГАН У НІМЕЦЬКОМУ МОВЛЕННІ (СЕМАНТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
PDF
М. С. СТЕРЛІКОВА
146-152
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМЕННИКІВ У ПІСЕННОМУ ДИСКУРСІ 2010-Х РР.
PDF
Г. М. УДОВІЧЕНКО, Г. А. САМОЙЛЕНКО
153-159
ДЕЯКІ МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ В СУЧАСНОМУ ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННІ
PDF (English)
Н. Й. ЧЕТОВА
160-168
ЛІНГВОКОГНІТИВНЕ УТІЛЕННЯ ПРИВИДУ В АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПРО НАДПРИРОДНЕ (НА МАТЕРІАЛІ ЖАНРІВ ІСТОРІЯ ПРО ПРИВИДІВ, ГОТИЧНИЙ РОМАН ТА ФЕНТЕЗІ)
PDF
А. А. ШНАЙДЕР
169-176
КІНОДИСКУРС: ОСОБЛИВОСТІ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ
PDF
В. О. ЯБЛОЧНІКОВА
174-178
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ
PDF

РОМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

О. Ю. ГЕРАСИМЕНКО, М. П. ПАВЛОВСЬКА, Л. А. ДМИТРУК
179-185
ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА В ЛАТИНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
PDF
О. Ю. ГЕРАСИМЕНКО, С. О. ЗАХАРЧЕНКО
186-191
ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНИЙ СТАН ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ
PDF
Н. В. ЯРЕМЧУК, Н. Л. ПАВЛЮК
192-199
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ОПОВІДАННЯ Е. ПО «ЧОРНИЙ КІТ»
PDF (English)