Редакційна політика

Основні принципи, на яких базується редакційна політика наукового журналу:

  • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
  • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
  • «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів);
  • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
  • дотримання авторських прав та конфіденційності;
  • дотримання політики академічної доброчесності та антиплагіату.

Рецензенти наукових матеріалів призначаються відповідальним секретарем Редакційної колегії журналу. Рецензування має дві основні функції для підвищення якості наукових досліджень:

  • визначати достовірність, значущість і оригінальність статті;
  • пропонувати шляхи поліпшення якості публікацій.

Науковий журнал публікується із розміщенням номерів на сайті в електронному вигляді.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

Редакція наукового журналу сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку як вітчизняної, так і світової педагогічної науки.