Мета та завдання

Метою наукового журналу «Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників з актуальних питань гуманітарних наук (релігієзнавство,  історія та археологія, філософія, культурологія, філологія)

Завдання журналу:

1. Сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі гуманітарних наук

2. Активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців у сфері теорії та практики досліджень  з гуманітарних наук

3. Сприяти популяризації журналу  в сучасному науковому просторі

4. Дотримуватись засад академічної етики.

У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних учених, а також здійснюється популяризація наукових досліджень із гуманітарних наук.