Рецензування

Рецензуванню підлягають усі статті, що надійшли до редакційної колегії журналу «Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»» (зовнішня та внутрішня рецензії). Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До публікації приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань. Задачею рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень.

Для підвищення якості процесу рецензування до нього залучаються члени редакційної колегії журналу та зовнішні рецензенти, які мають учений ступінь кандидата або доктора наук, достатній досвід наукової роботи за відповідним напрямом.

Процедура рецензування проводиться конфіденційно (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається листуванням електронною поштою через відповідального секретаря журналу «Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»».

Рецензування статей у науковому виданні «Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»» не оплачується.

Тривалість рецензування не повинна перевищувати одного місяця з моменту надходження статті до рецензента.

При незначних зауваженнях, які потребують тільки редакторських правок, і за згодою авторів, може бути винесено рішення про прийняття статті для опублікування.

Остаточне рішення про можливість опублікування статті приймає редакційна колегія з урахуванням отриманої рецензії (рецензій), а також мотивованої відповіді автора (авторів) статті.

Редакція електронною поштою повідомляє авторові результати рецензування. При наявності хоча б однієї негативної рецензії робота відхиляється, а автору надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.

ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ

Відповідність теми науковому профілю журналу.

Актуальність і практична значущість теми.

Назва статті відображає зміст і мету цієї статті.

Ключові слова відповідають темі статті.

Наукова аргументація логічна й переконлива.

Результати дослідження методологічно правильно представлені.

Висновки повно й вірно ілюструють результати дослідження, показуючи, що є нового, а також відображають пропозиції для майбутніх досліджень.

Необхідність перероблення, скорочення, розширення деяких частин.

Наочність й інформативність таблиць та ілюстрацій.

Правильність написання наукових термінів і скорочень.

Кількість, доцільність посилань і літературних джерел.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Прийняти статтю в наданому вигляді.

Прийняти статтю за умови усунення незначної кількості недоліків.

Стаття потребує значної переробки.

Публікація статті не є можливою.