ІГРОВИЙ ПРОСТІР ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: МІСЦЕ І РОЛЬ ДОРОСЛОГО
PDF

Ключові слова

діти дошкільного віку, ігрова діяльність, ігрове середовище, зони ігрової діяльності, регулярна ігрова діяльність preschool children, play activity, play environment, play activity zones, regular play activity

Як цитувати

ЗАМЕЛЮК, М. І. (2021). ІГРОВИЙ ПРОСТІР ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: МІСЦЕ І РОЛЬ ДОРОСЛОГО. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), 42-46. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.6

Анотація

У статті проаналізовано ігровий простір дитини дошкільного віку. Визначені психологічні особливості роз- витку гри у дошкільному дитинстві. Використовуючи методи аналізу, узагальнення та систематизації інформації стосовно ігрового простору дитини, аналізується складова розвитку (соціальна, емоційна, когнітивна, фізична та рухова) дошкільника та позначаються її основні види, форми та функції. Окреслено першочергові завдання, що мають вирішити вихователі для створення сприятливого ігрового середовища для дітей. Уточнено, що облашту- вання групової кімнати та її вигляд є важливими, оскільки вони впливають на поведінку дошкільника. Охарак- теризовано створення ігрового середовища в ЗДО та сім’ї. У статті висвітлено актуальність проблеми організації ігрової діяльності в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти Стаття обґрунтовує важливість ігро- вого простору дитини. Розглядається розвиваюче значення гри та причини її редукції в дошкільній освіті. Серед переваг гри як діяльності виділяються самостійність, емоційна залученість і спонтанність дій дитини. Особлива увага приділяється дорослому (батьки, вихователь) та його місце й роль у цій діяльності. Обґрунтовані резуль- тати дослідження щодо ігрового простору (як у приміщенні, так і на відкритому повітрі) де потребують діти дошкільного віку. Серед сприятливих місць, в яких можуть знаходитися діти визначено локації, визначальними чинниками яких виступають: безпека, довіра, відкритість, розуміння дорослого щодо дитячого світосприйняття; прояв дитиною емоцій та почуттів під час гри; самостійність. Наголошено, що особливістю створення ігрового середовища є свобода дітей обирати власну діяльність, що, в свою чергу, розвиває складність їхньої гри, а також заохочує постійно гратися.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.6
PDF

Посилання

Крутій К. Освітній простір дошкільного навчального закладу: монографія : у. 2 ч. Київ : Освіта, 2009. Ч. 1. 302 с.

Тарасенко Г.С. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти. Навчально-методичний посібник. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2010. 320 с.

Пантюк Т. Організація ігрової діяльності в дошкільному віці: навчальний посібник / Рек. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11–11280 від 01. 12. 2011 року). Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка.2011. 146 с.

Zameliuk M. (2015). To the question of formation of creative personality of a future teacher. Scientific-practical publication «Science. Education. Right. Management». Lodz : Foundation for education and science without borders “FOR the FUTURE”. № 4 (12). P. 246-256.

Barnett K. (2010). Technology and Literacy in Early Childhood: A Review of Research. Journal of Early Childhood Literacy, 10 (3). 247–70.

Chan K. and McNeill, J. (2007). Chinese Children's Perceptions of Personal and Commercial Communication: A Comparison between Urban and Rural, Asian Journal of Communications. 17 (1). 97–116.

Cook D. (2008). The Missing Child in Consumer Theory. Journal of Consumer Culture. 8 (2). 219–43.

Comber B. and Nichols, S. (2004). Get a general picture: regulating knowledge in early childhood literacy curricula. Journal of Early Childhood Literacy. 4 (1). 43–63.

Geeryn T. (2000). A Place for Space in Sociology. Annual Review of Sociology 26. 463–96.