ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПОНЕНТІВ НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗАНЯТТЯ «ПРИГОТУВАННЯ МАЗЕЙ»
PDF

Як цитувати

ЯРНИХ, Т. Г., РУХМАКОВА, О. А., БУРЯК, М. В., & ОЛІЙНИК, С. В. (2023). ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПОНЕНТІВ НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗАНЯТТЯ «ПРИГОТУВАННЯ МАЗЕЙ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 62-67. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.10

Анотація

Сучасний процес підвищення ефективності надання освітніх послуг передбачає цілеспрямовану систему взаємозв’язку навчальної та дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти. Навчання за допомогою активного включення здобувачів вищої освіти у науково-дослідну роботу забезпечує розвиток творчої особистості та формування саморегуляції власної діяльності. Випускники закладів вищої освіти повинні вміти аналізувати, порівнювати, кваліфікувати, узагальнювати, швидко знаходити потрібну інформацію, логічно мислити, використовувати нові наукові знання у своїй професійній діяльності, планувати, організовувати та проводити дослідницьку діяльність. У зв’язку з цим актуальним стає розробка засобів, механізмів, технологій, підходів до організації ефективної дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти. Аналіз класичних та удосконалених наукових підходів до процесу формування дослідницької компетентності у здобувачів вищої освіти на кафедрі технології ліків Національного фармацевтичного університету дозволив розробити модель методики та оцінки формування навчально-дослідницької компетентності у процесі вивчення освітньої компоненти «Аптечна технологія ліків». Важливою особливістю організації дослідницької роботи здобувачів вищої освіти є впровадження елементів науково-дослідницької роботи під час лабораторних та практичних занять. У статті представлено досвід проведення заняття з приготування мазей за класичною аптечною технологією і удосконаленою (з використання сучасного обладнання). Для порівняння ефективності використання сучасного обладнання здобувачі вищої освіти на занятті виготовляли емульсійну мазь за класичною технологією виготовлення екстемпоральних лікарських форм та з використанням сучасного гомогенізатора «Silent Crusher M». Під час аналізу результатів навчально-експериментального дослідження на прикладі заняття «Приготування мазей» здобувачі вищої освіти мали змогу опрацювати порядок технологічних операцій, параметри і спосіб перемішування мазей у залежності від типу дисперсної системи,порівняти якість мазі виготовленої за класичною й удосконаленою технологіями. Впровадження фрагментів науково-дослідницької роботи у структуру занять допоможе здобувачам вищої освіти підвищити рівень розвитку мотиваційного, когнітивного, діяльнісного та особистісного компонентів навчально-дослідницької діяльності. Результати дослідження можуть бути використані при організації занять з освітньої компоненти «Аптечна технологія ліків», а також при вдосконаленні методичної підготовки виклад.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.10
PDF

Посилання

Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек : Настанова СТ-НМОЗУ 42-4.5:2015, затверджені Наказом МОЗ України № 398 від 01.07.15. Київ, 2015. 109 с. URL: http://www.moz.gov.ua/docfiles/dn_20150701_0398_dod 1_ns.pdf (дата звернення: 12.01.2023).

Методологія викладання аптечної технології ліків : навч.-метод. посіб. О. І. Тихонов та ін.; за ред. О. І. Тихонова і Т. Г. Ярних. 2-ге вид., стереотип. Харків: НФаУ, 2015. 232 с.

Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін у Національному фармацевтичному університеті: ПОЛ А2.5-25-124 / розроб.: Т. В. Крутських, А. Б. Ольховська. Харків, 2020. 51 с.

Про освіту : Закон України № 1556-VІІ від 01.07.2014. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 11.12.2022).

Ставицький А. В. Розвиток вищої освіти, заснованої на дослідженнях. Вища освіта України. 2013.№ 3 (додаток 2). С. 27–30.

Afzal Sayed Munna, Md Abul Kalam. Teaching and learning process to enhance teaching effectiveness: a literature review. International Journal of Humanities and Innovation (IJHI). 2021. Vol. 4, № 1. Р. 1–4.

An introduction to education research methods: exploring the learning journey of pre-service teachers in atransnational programme. White Sonia et al. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 2015. Vol. 44(1). P. 1–14.

Melnik G. M., Yarnykh T. G., Rukhmakova O. A. Comparative analysis of pharmacopeial requirements to extemporaneous medicines. Journal of Global Pharma Technology. 2020. Vol. 12, Issue 01 (Suppl.). Р. 301–306.

Melnik G. M., Yarnykh T. G., Rukhmakova O. A. Pharmacopaine aspects of extemporaneous technology of soft medicines and suppositories. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. 2020. Vol. 10, Issue 1. Р. 60–65.

Nouri A. I., Hassali M. A., Hashmi F. K. Contribution of pharmacy education to pharmaceutical research and development: Critical insights from educators. Perspectives in public health. 2020. Vol. 140, № 1. P. 62–66.

Ramírez-Montoya M. S., Hernández D. C. R. Inverted learning environments with technology, innovation and flexibility: Student experiences and meanings. Journal of Information Technology Research (JITR). 2016. Vol. 9, № 1.Р. 18–33.

The learning subsystem interplay in service innovation in born global service firm internationalization. Weerawardena J. et al. Industrial Marketing Management. 2020. Vol. 89. P. 181–195.