ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
PDF

Ключові слова

телекомунікаційні засоби, цифровий зв’язок, Інтернет, MOODLE, заклад вищої освіти telecommunications, digital communication, Internet, MOODLE, higher education institution

Як цитувати

КРИВЕНКО, О. В., & КРИВЕНКО, О. В. (2023). ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 89-94. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.13

Анотація

XXI століття – століття шалених змін та постійного вдосконалення різного виду телекомунікаційних мереж. Не обійшли стороною інновації і сферу освіти: мережею Інтернет покриті майже всі заклади освіти України, існує розгалужена мережа супутникового, кабельного, ефірного аналогового або цифрового зв’язку у кожному з них. Впровадження в навчальний процес інноваційних телекомунікаційних засобів надає можливість створити найсприятливіші умови для тих, хто навчається в закладах освіти. Мета статті – визначити особливості застосування телекомунікаційних технологій у вищій школі. Під телекомунікаціями розуміється передавання довільних повідомлень на відстань за допомогою технічних засобів (телефону, телеграфу, радіо, телебачення і т.п.) і приймання, опрацювання, зберігання повідомлень. Провідне місце серед телекомунікаційних засобів беззаперечно належить Інтернет-технологіям. Електронна форма передачі інформації є швидшою, порівняно з традиційною, і забезпечує обмін матеріалами із значно ширшим колом фахівців. Телекомунікаційні засоби у вищій школі використовуються для: – дистанційного навчання, що передбачає інтерактивність, гнучкість, індивідуалізацію, економність, інформаційну забезпеченість; – пошуково-дослідницьких завдань; – участі у дистанційних заходах; – спільної діяльності над проектом; – міжнародних та вітчизняних конференцій. Яскравим прикладом сучасних телекомунікацій у вищій школі є використання системи Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, що дає можливість оволодіти інструментами для комп’ютеризованого самостійного навчання, в тому числі дистанційного. Телекомунікації сприяють комунікації, можливості самостійного пошуку потрібної інформації серед величезної кількості електронних джерел, використанню різних форм контролю навчальних досягнень. Вони дозволяють підвищити ефективність і якість навчання, глибину міжпредметних зв’язків, забезпечити індивідуальний підхід у навчанні та збільшити кількість самостійної роботи.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.13
PDF

Посилання

Ахмад І. М. Навчання в дистанційній і змішаній формі студентів ВНЗ. 2012. URL: http://interconf.fl.kpi.ua/node/1067

Воробієнко П. П., Нікітюк Л. А., Резніченко П. І. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : Підручник [для вищих навчальних закладів]. К. : САММІТ-Книга, 2010. 708 с.

Корнієнко М. М. Tелекомунікаційні технології як засіб формування пізнавальної активності старшокласників. 2021. URL: https://fi.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/7/21.pdf

Шитікова С. П. Реалізація програм міжнародної співпраці європейського союзу як механізм інтернаціоналізації вищої освіти України : дис. канд. пед. наук. 13.00.06 теорія та методика управління освітою. Київ, 2019. 297 с.

Шустова Н. Ю. Місце і роль інтернет-технологій у системі професійного самовдосконалення вчителя початкової школи. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 2016. Vol. 4, No 1. С. 72–77.

Юріков О. О. Технічні засоби телекомунікацій як предмет умисного пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі. 2021. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/19893.

Ященко Е., Левандовська І. Дистанційна освіта в освітній діяльності вищої школи: виклики часу. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/45911/1/%D0%AF%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.PDF

The Role of Telecommunication in Education. URL : https://insidetelecom.com/the-role-of-telecommunication-in-education/