ВІД ГРИ ДО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
PDF

Ключові слова

діти дошкільного віку, ігрова діяльність, ігрове середовище, творчість, творча ігрова діяльність preschool children, play activity, play environment, creativity, creative play activity

Як цитувати

ЗАМЕЛЮК, М. І. (2021). ВІД ГРИ ДО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 31-38. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.5

Анотація

У статті проаналізовано творчий розвиток дитини дошкільного віку у процесі ігрової діяльності. Визначе- ний багатовекторний характер впливу гри на дитину дошкільного віку. Визначено роль дорослого у творчій грі (у абезпеченні потрібного оточення дитини необхідними реквізитами; спостереженні за прогресивними змінами та приєднанні до веселощів за дозволом дитини). З використанням методів аналізу, узагальнення та систематиза- ції наукових досліджень аналізовано складову частину розвитку власного «Я» дитина у процесі ігрової діяльності. Окреслено переваги ігрової діяльності дітей. Уточнено, що пізнавальна діяльність (поєднання елементів гри з без- посередньою освітньою діяльністю) підвищує розумову активність дитини та формує вербальне та невербальне спілкування. Стаття обґрунтовує важливість гри для соціального розвитку дитини, оскільки така діяльність розви- ває розуміння соціальних очікувань і правил. Розглядається значення гри для розвитку особистості через іграшки, спілкування, самовідкриття. Серед переваг творчого розвитку дитини у грі виділяються самостійність, емоційна залученість і спонтанність дій. Дослідження показує, що участь у творчій грі може розвивати у дитини особисті риси, творче поводження, творчу продуктивність. Особлива увага приділяється дорослому, який у процесі такої діяльності може визначити належність дитини до співпраці. Обґрунтовані аспекти ігрової терапії дітей з різними проблемами. Ними можуть виступати набори іграшок, різне моделювання життєвих ситуацій, які вказують на безпеку. Наголошено, що ігрова діяльність має базуватися на свободі вибору дитини, на тих сприятливих чин- никах, які допомагають дитині пізнати навколишню дійсність та участь себе як особистості в ній. Творча ігрова діяльність дозволяє брати участь у кооперативному та спільному процесі, де взаємодія можливого мислення, імпровізації та прийняття ризику призводить до появи нових можливостей і шляхів.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.5
PDF

Посилання

Артемова Л. Розвиток теорії та практики дитячої гри. Сторінки історії. Дошкільне виховання. 2001. № 7. С. 18–19.

Выготский Л. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. Вопросы психологии. 1966. № 6. С. 62–76.

Эльконин Д. Б. Психология игры. Москва, 1978. 304 с.

Крутій К. Освітній простір дошкільного навчального закладу : монографія : у 2 ч. Київ : Освіта, 2009. Ч. 1. 302 с.

Піроженко Т. Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік. Київ : Генеза, 2016. 88 с.

Стаєнна О. Ігрова діяльність дошкільників: сучасний формат. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2018. № 10. С. 38–42.

Ушинский К. Педагогические сочинения : в 6 т. Москва : Педагогика, 1990. Т. 6. 528 с.

Kafai,Y.,Burke, Q. Constructionist gaming: Understanding the benefits of making games for learning. Educational Psychologist. 2015. № 50 (4). 313334. https://doi.org/10.1080/00461520.2015.1124022.

Horizon, M. October5, 2015) Media study reveals Americans prioritize STEM subjects over the arts; science is “cool”, coding is new literacy. PR Newswire. URL: http://www.prnewswire.com/news-releases/horizon-mediastudyreveals-americans-prioritize-stem-subjects-over-the-arts-science-is-cool-coding-is-new-literacy-300154137.html.