ТИШАКОВА, Л. Т., & ХАЙРУЛІНА, Н. Ф. (2022). ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ У СЕРЕДОВИЩІ ЗВО ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 53-59. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.8