ТРОФАЇЛА, Н. Д., & ЖУРАВКО, Т. В. (2022). ЕМОЦІЙНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ПРИРОДОЗНАВСТВА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 92-96. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.14