ФАЛОВСЬКА, І. Д., & БОЙЧУК, М. Ф. (2022). ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 176-183. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.26