СМОКОВИЧ, Т. В., О. А. КОБУК, і Т. С. МАРХАЛЕВИЧ. 2022. «КOМУНIКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СУЧАСНОМУ АКAДЕМІЧНОМУ ТА МАСОВОМУ МУЗИЧНOМУ МИCТЕЦТВІ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА» 2 (4):43-46. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.6.