ДУРМАНЕНКО, О. Л. 2022. «ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА» 2 (4):73-78. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.11.