ФАЛОВСЬКА, І. Д., і М. Ф. БОЙЧУК. 2022. «ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА» 2 (4):176-83. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.26.