ТИШАКОВА, Л. Т. і ХАЙРУЛІНА, Н. Ф. (2022) «ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ У СЕРЕДОВИЩІ ЗВО ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ», АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), с. 53-59. doi: 10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.8.