ДУРМАНЕНКО, О. Л. «ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», вип. 2, вип. 4, Квітень 2022, с. 73-78, doi:10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.11.