ЛАВРІНЕНКО, О. А. «СУЧАСНИЙ ДИСКУРС ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: ВІД БРАТСЬКИХ ШКІЛ ДО СЬОГОДЕННЯ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», вип. 2, вип. 4, Квітень 2022, с. 142-51, doi:10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.21.