№ 2 (2023): Академічні студії. Серія «Педагогіка»
Академічні студії. Серія «Педагогіка»

Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2023. № 2. 140 с. 
Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Ухвалено до друку: 10 липня 2023 р.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЩОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

О. В. АНІЧКІНА, Л. М. РОМАНИШИНА, Ю. В. ЛИСЕЦЬКА
3-9
РЕГЛАМЕНТИ ТА СТАНДАРТИ ЄС В ЗМІСТІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
PDF
Т. І. ЗАХАРІНА
10-16
ІНТЕГРАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ТА ЧЛЕНАМИ ЇХ СІМЕЙ
PDF
К. С. КРУПЄЙ, Н. Л. КОЛИЧЕВА, А. С. ДЕГЕН, Г. В. КРАВЧЕНКО
17-23
ВІДЕОФІЛЬМИ Й ТЕЛЕВІЗІЙНІ ІНТЕРВ’Ю ЯК ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ОТРИМАННЯ СТУДЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА АСИНХРОННОГО НАВЧАННЯ
PDF
Т. М. ЛЕВЧЕНКО, Т. В. ЧУБАНЬ
24-29
СИНТАКСИС ЯК ЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF
Л. В. ЛИМАР
30-35
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ГАЛУЗІ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я НА ЗАНЯТТЯХ АВТОРСЬКОГО КУРСУ АКАДЕМІЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
PDF
ЧЖАН ЛІАН
36-41
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ (НА ПРИКЛАДІ КНР)
PDF
З. П. ШАРЛОВИЧ
42-48
МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЯК ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ МЕДСЕСТРИНСТВА – СЛУХАЧІВ ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
PDF

ТЕОРІЯ ОСВІТИ Й НАВЧАННЯ

Д. Р. БОНДАРЕНКО
49-57
КОМФОРТНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF
А. О. БУБІН, Є. А. ДУРМАНЕНКО, С. І. БОЯРЧУК
58-67
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF
Т. В. ГОРОБЕЦЬ, В. А. ШКОБА
68-73
РОЗВИТОК ГНУЧКИХ НАВИЧОК (SOFT SKILLS) ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
PDF
Н. В. ГРОНА, О. М. СЕМЕНОГ
74-86
ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ В УМОВАХ ВІЙНИ: МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
PDF
Б. Є. ЖОРНЯК, І. В. РЕГУЛІЧ, С. М. ТКАЧУК
87-92
ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
PDF
С. В. СІНКЕВИЧ, В. В. ГАВРИЛЮК, М. Г. ЧОРПІТА
93-100
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВНОЧІ
PDF