№ 1 (2024): Академічні студії. Серія «Педагогіка»
Академічні студії. Серія «Педагогіка»

Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2024. № 1. 120 с. 
Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Ухвалено до друку: 21 лютого 2024 р.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЩОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Т. П. ГОЛУБ, О. О. КОВАЛЕНКО, О. І. НАЗАРЕНКО, Л. М. ЖИГЖИТОВА
3-9
РОЛЬ DUOLINGO У ВИКЛАДАННІ ТА ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
PDF (English)
Г. М. ДАВИДЮК, Н. В. КАРДАШУК, М. Ф. БОЙЧУК
10-15
СКРАЙБІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА ФАСИЛІТАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ
PDF
Л. О. ДОЛОЖЕВСЬКА
16-22
НОВІТНІ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF
М. І. ДУДАЙ
23-30
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
PDF
С. І. ЛОБАНОВА, А. М. ГУБІНА, А. П. МАРТИНЮК
31-38
РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТЕХНІЧНИХ ЗВО
PDF
О. П. МИТЧИК, В. Й. ТАРАСЮК, А. В. ХОМИЧ, С. П. КОЗІБРОЦЬКИЙ
39-44
БАДМІНТОН У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ
PDF
Н. О. ПОСТЕРНАК, А. Г. МИХАЙЛОВА, Л. В. ЯНІЦЬКА
45-51
ДОСЛІДЖЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ З ТЕХНОЛОГІЯМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ «МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ»
PDF

ТЕОРІЯ ОСВІТИ Й НАВЧАННЯ

Л. В. БІДЕНКО
52-56
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ ФОНЕТИКИ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (З ДОСВІДУ РОБОТИ КАФЕДРИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
PDF
Т. Й. ЖАЛКО
57-62
ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВОГО КЕЙСУ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
PDF
Т. С. ЗОРОЧКІНА, Н. В. БАЙДЮК, Д. Р. ЗДІР
63-69
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНУТОГО НАВЧАННЯ»
PDF
В. І. КЕМЕНЯШ
70-75
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПРАВА ДО РОБОТИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
PDF
Л. А. ПИЛИПЮК
76-80
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
PDF
Г. М. ШМЕЛЬКОВА, О. О. УБЕЙВОЛК, О. В. ЮДІНА, Р. В. В’ЯЗОВА
81-87
ПРОБЛЕМА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНИХ ВНЗ І СПОСОБИ ЇЇ РІШЕННЯ
PDF (English)

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

В. В. ПЕТРОВИЧ, О. Ю. ДИКИЙ, О. Г. ДЕМ’ЯНЧУК, А. М. ЧЕГІЛЬ, О. В. КУЛАКОВ
88-92
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В ЗМІШАНИХ ЄДИНОБОРСТВАХ
PDF